Mehterhane teşkilatı

Gösterim: 7836

 

 

 

mehterhane teşkilatı

Mehter "kat"lardan teşekkül eder. Her sazdan (enstrüman) bireriyle kurulan topluma "kat" adı verilir. 6 katlı mehterhane denilince, her sazdan 6 şar olduğu anlaşılır. Genel olarak 3,5,7,9 katlı olarak anılır. Osmanlı ordularının ihtişamlı devirlerinde kat sayısı 12’ye kadar çıkarılmıştır. Yavuz Sultan Selim, Mercidabık Savaşına, Kanuni Sultan Süleyman, Viyana kuşatmasına 200’ü geçen sayılarda mehterler götürmüşlerdir.

Askerî bir birlik olan mehter takımının sevk ve idaresinde sorumlu bölük komutanı pozisyonundaki kişiye "çorbacıbaşı ağa" adı verilir. Her saz çalan grubun başında bir "ağa" bulunur. Bu ağaya "sazbaşı" denir. Tabılzenbaşıya (davulcubaşı) "baş mehterağa" denir. Bütün mehterhanenin başındakine "mehterbaşı ağa" denir. Mehter nevbet vururken mehterbaşı ağa, yarım daire şeklinde duruşun tam ortasında, yüzü mehtere dönük olarak mehteri idare eder, yürüyüşte de tuğ takımının arkasında  mehterin önünde yürür. Mehterhanede, çalınan her sazın adına göre, o sazı çalanlara da ad verilir. Zurna çalana: "zurnazen", boru çalana: "boruzen", nakkare çalana: "nakkarezen", davul çalana: "tablzen", zil çalana: "zilzen", kös çalana: "köszen", sazlara sesleri ile katılan ve ellerindeki çıngıraklı çatal cevgenleri sallayarak aynı zamanda ritmik tempo tutanlara da: "cevgâni" denir. Mehteranın, duruşları üçerli saf, yürüyüşleri üçerli kol halinde olup nevbet duruşları yarım daire şeklinde yani hilalvari olur.