Sepet boş 
 

Mehter duası gülbank

 

 

 

Mehterin iki türlü Gülbankı vardır. Bunlardan biri normal günlerde okunan ve “Eyyâm-ı âdiye Gülbankı” adıyla anılan dua, diğeri ise ordunun sefere çıkış günlerinde, seferde ve savaş sırasında okunan “Cenk Gülbankı”dır.

 

EYYAM-I ÂDİYE GÜLBANKI:

“Allah Allah, 

Celil-ü Cebbâr, 

Muînü’s-Settâr,

Hâlik'ül-leyli ve’n-nehâr, lâyezâl, zü'l-Celâl, birdir Allah, O'nun birliğine.

Hâtemü'l- Enbiya, Peygamberimiz Cenâb-ı Ahmed- i Mahmûd-u Muhammed Mustafa (bu anda bütün efrad, elleri göğüslerinde olduğu halde eğilip salavât getirirler). Âl-i evlâd-ı resûl-i müctebâ, imdad-ı ruhaniyyetine.

Pîrân, mürşidîn, aşıkîn, kurragerîn, vasılîn, hamele-i Kur'an, güzeştegân-ı  ehl-i iman,

Ebu'l-feth ve’l meğazi Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin ervahına ve avn-u inâyetine,

Bilcümle âlem-i islamın necât, saadet ve selametine.

Devletimizin bekâ-u temâdisine.

Ordularımızın devam-ı muzafferiyyetine.

Pîrler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine, devrânına Hûûû diyelim. (Bu anda bütün takım davulları, zilleri şiddetle vurarak "Hû çekerler". Sonunda üç defa kös vurması veya gülbankçının "Allah Allah"  demesiyle dururlar.)

Eli kan, kılıncı kan.

Sinesi üryân, ciğeri püryân.

Meydan-ı şehâdette Allah yoluna revân.

Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan.

Adüvden korkmadık, korkmayız hiç bir zaman. 

Kur’anda zafer vaad ediyor Hazret-i Yezdân.

Uğrun açık olsun ey Serdar-ı  Mücahid. 

Hüdâ, kılıncın keskin eylesin, ömrünü gün gibi bedîd.

Fahr-i âlemi hoşnud ettin. Hak gaza-yı ekberin etsün mübarek ve saîd…”

 

CENK GÜLBANKI ŞÖYLEDİR:

“Eûzübillâh, eûzübillâh.

Hüdâya şükr-i bîehad, Lâilahe illallah.

Elmelikü’l-Hakku’l-Mübîn,

Muhammed'ün Resûlilah-i sadıku’l va’dü’l-emîn.

İnnâ fetahnâ leke fethan  mübinâ  ve yensurekâllahu nasran azîzâ.

Ey Padişah-ı halifetullah, el İslâmü aleyke avnullah.

Sensin hâris-i dîn-i mübîn, hâris-i şeriatullah.

Uğrun açık olsun ey Padişahım, ömr-i ikbâlin mezid.

Hüdâ kılıncın keskin eylesin , nur-ı satvetini gün gibi bedîd.

İşte furkan-ı adalet, işte seyf-i şeriat, tâhtegân-ı mülkünü  eylesin tâ yevm-i haşre kadar  medîd.

Ruh-i pâk-i fahr-i âlemi hoşnud ettin, Hak, gaza-i ekberin etsin mübarek ve saîd .(Takımın içinden  seçilmiş güzel sesli biri, “Nasrün minallahi ve fethün karîb ve beşşir'il-mü'minîn" âyetini okur. Üç defa Allah diyecek kadar durduktan sonra bütün sazlar ve davulların  iştirâkiyle efrad hep bir ağızdan "Allah Allah" diye devamlı olarak bağırır. Gülbankçı "Allah Allah" deyince susarlar ve gülbank devam eder.)

  Eli kan, kılıncı kan, sinesi üryân, ciğeri püryan, meydan-ı şehadette Allah yoluna revan.

Şüheda-i gazâya Hak görünür ayân.

Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan.Yâ Rahman.

Hâtem-i enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmûd u Muhammed Mustafa (bu anda bütün efrad, elleri göğüslerinde olduğu üzere   eğilip salavat getirirler)i Âl-i evlâd-ı resûl-i müctebâ, imdad-ı ruhaniyyetine.

Bilcümle âlem-i islâmın sıhhat-ü selâmetine.

Ebü'l-feth ve’l-meğazi Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin avn-u inâyetine.

Devletimizin bekâ-u temâdisine.

Ordularımızın devam-ı muzafferiyyetine.

Üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına Hû diyelim Hûuuu …”(Bu anda  bütün takım, davulları ve zilleri şiddetle vurarak "Hû çekerler". Sonunda üç kez kös vurulması veya gülbankçının "Allah Allah" demesiyle dururlar.)

Böylece nevbet sona erer.

Mehterhan dağılmadan önce bazen “Yektir Allah” bazen de “Ya Fettah” diye bağırırlar, baş eğerler ve ağır ve vakur adımlarla birerli kolda yürüyerek dağılırlar.

 

 

 

Bizden Haberler

Mehter

Dünyanın en eski bandosu olan mehter tarihi, VII. yy. da yazılan ve Türk tarihinin en eski yazılı kaynağı olan Orhun yazıtlarına kadar uzanmaktadır. Mehter, ecdat kahramanlığının ve evrensel boyutlara ulaşmış anlayışının günümüzdeki görkemli bir anıtı ve dünya askeri tarihinin ilk bandosudur.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon:
(+90) 212 613 57 24
(+90) 212 616 37 66
(+90) 532 421 92 64
Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Adres: Topçular Mah. Gürbüzler Cad.
Avni Baba Çarşısı NO:29
Eyüp, İstanbul/Türkiye